Privatundervisning i Tysk

Tysk 1

Tysk 1 kan du ta både på ungdomsskolen og videregående. På ungdomsskolen går faget over alle tre år, mens det på videregående tilbys på VG1. Elever som tar tysk kan bli trukket opp til eksamen i faget, og da kan du få mye ut av eksamensrettet undervisning fra en av våre dyktige privatlærere.

Tysk 2

Tysk 2 er videreføringen av Tysk 1, og tilbys på videregående skole. Her er nivået høyere, og det er mer muntlig aktivitet enn i Tysk 1. Elever som tar Tysk 2 kan bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Med tips og triks fra våre dyktige privatlærere kan både faget i seg selv og eksamen oppleves både interessant og lærer

Tysk 3

Har du fullført Tysk 2 kan du ta Tysk 3 som et fordypningsfag. Her er nivået enda høyere, og faget er gjerne en introduksjon til videre språkstudier ved høyere utdanning. Som en del av undervisningen har man gjerne språkreiser til tysktalende land – det legges ekstra vekt på muntlige ferdigheter her. Med privatundervisning får du trent både dine skriftlige og muntlige kunnskaper i språket, og er klar for eksamen i begge disipliner.

Tysk for voksne

Er du blant de som synes tysk er et spennende språk, og ønsker å lære deg å snakke og skrive det? Våre dyktige mentorer elsker dette språket, og hjelper deg gjerne med et skreddersydd opplegg. Når du ikke har noe konkret pensum å forholde deg til vil privatlæreren tilpasse opplegget akkurat slik du ønsker, og man kan i tillegg til å lære å snakke og skrive også lære om kulturen, reisemål og annet.

Tysk snakkes av nesten 100 millioner mennesker, og er det offisielle språket i seks land. Å lære et nytt språk kan bidra til å forstå ulike menneskers tanke- og levesett. Tysk som språk har mange likhetstrekk med det norske språket, til tross for at grammatikken kan være noe utfordrende. Formålet med faget er å kunne lese, skrive og snakke tysk i tillegg til å få innsikt i språkets betydning for kultur- og samfunnsliv.

Fremmedspråk er et obligatorisk valgfag både i grunnskolen (8.-10.trinn) og på videregående skole. På ungdomsskolenivå tilbys tysk som Nivå I og Nivå II, og på videregående skole kan man i tillegg til disse nivåene velge Nivå III. Våre dyktige privatlærere har enten Tysk som morsmål eller toppkarakterer selv i faget fra grunnskole/videregående. De kan derfor hjelpe deg til å utvikle gode muntlige og skriftlige ferdigheter i tysk.

Vi tilbyr privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i tysk. Les mer om privatundervisning i tysk fra MentorNorge