Generell Leksehjelp

Generell Leksehjelp

  • Får du lite tid til å følge opp barnets lekser og skolearbeid i en hektisk hverdag?
  • Vi tilbyr leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå.
  • Med en egen privatlærer får barnet tett oppfølging og et tilpasset undervisningsopplegg.

Ta kontakt!

Vi kan hjelpe med

Generell leksehjelp

Læreplanen påpeker at god undervisning er en forutsetning for læring, og det er derfor viktig at eleven danner gode læringsstrategier som eleven selv opplever som effektive og læringsfylte. Våre privatlærere har god formidlingsevne, gir konstruktive tilbakemeldinger og kan stimulere til kreativitet hos eleven. Gjennom tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder legger privatlæreren opp til oppgaver som eleven både kan mestre eller utfordre seg på. Med generell leksehjelp fra Privatundervisningen skal eleven derfor kunne oppleve nysgjerrighet, mestring og utvikling i skolearbeidet.

Alle elever lærer på ulike måter og har forskjellige forutsetninger og ferdigheter for skolearbeidet. Vaner og rutiner man legger for skolearbeidet i tidlig alder vil ha stor betydning for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på senere og høyere undervisningsnivåer. For å kunne tilegne seg kunnskap i ulike fag er det derfor essensielt at eleven utvikler grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning gjennom å lytte, se, lese, skrive, tegne og diskutere pensum.

Privatundervisningen tilbyr leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå. Leksehjelp er også tilpasset alle typer elever, både for de elevene som opplever skolearbeidet som utfordrende, men også for elever som trenger ekstra utfordringer.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag