Privatundervisning
i matematikk

  • Dedikerte privatlærere som kjenner pensum
  • Personlig tilpasset undervisningsopplegg
  • Vær forberedt til prøver og eksamen

Synes du matematikk er utfordrende? Eller har du lyst til å utvikle kunnskapene dine enda mer fordi du synes faget er så spennende? Våre privatlærere i matematikk vet akkurat hvordan de skal gjøre faget både forståelig og morsomt – uansett hva slags forhold du har til faget og hvilket nivå du er på.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i matematikk.

Vi kan hjelpe med:

Matematikk på grunnskolen

Matematikken du lærer på grunnskolen er hjørnesteinen i all matematikk du som elev skal gjennom senere i skoleløpet. Har du ikke de grunnleggende ferdighetene i faget fra grunnskolen er det vanskelig å henge med i undervisningen på videregående skole.

For mange handler det om å komme dit at man opplever mestringsfølelse når man jobber med matematikken. God veiledning og personlig oppfølging er et viktig steg på veien mot mestring, og det vil du få med privatundervisning.

Mange elever synes matematikk er vanskelig, men vi kan med stolthet si at så godt som alle elevene som kommer til oss for hjelp forbedrer både karakterer og motivasjon med veiledning fra en av våre privatlærere.

Matematikk VG1

1P: Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.

1P-Y: Dette faget er praktisk rettet, tilrettelagt for yrkesfag og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.

1T: Dette faget er legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bør ligge i bunn dersom du ønsker å fordype deg i realfagsmatte (R1).

1T-Y: Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bør velges dersom du ønsker å fordype deg i realfagsmatte(R1) på et senere tidspunkt.

Matematikk VG2

2P: Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra 1P.

2P-Y: Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra 1P-Y.

2T: Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bygger videre på matematikkpensum fra 1T.

2T-Y: Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bygger videre på pensum i matematikk fra 1T-Y.

Fordypningsfag (VG2/VG3)

S1 & S2: Disse fagene gir ved siden av klassiske emner som likninger, algebra og funksjonslære, en innføring i mange matematiske problemstillinger fra samfunnsfag og økonomi.

R1 & R2: Disse fagene er det naturlige valget for alle som senere skal gå videre innenfor områder som krever en del matematikk, som realfag, teknikk, økonomi på et høyere nivå eller informatikk.

X: Faget er først og fremst rettet mot deg som er spesielt interessert i matematikk. Faget har tre hovedtemaer: Komplekse tall, tallteori og statistikk/sannsynlighetsregning.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.