Privatundervisning
i geofag

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Geofag handler om prosessene som foregår på jorden vår. I faget lærer du om alt fra prosessene i jordas indre til hva som skjer i atmosfæren vår. Faget er tett knyttet til andre fag som for eksempel fysikk og geografi. Vi tilbyr Geofag 1 og Geofag 2 på videregående nivå i tillegg til at geofag faller inn under naturfag på grunnskole-nivå. Sjekk også ut vårt tilbud med praktisk undervisning i realfag.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i geofag.

Vi kan hjelpe med:

Geofag 1

I Geofag 1 skal du som elev gjennom temaer som jorden i forandring, geoforskning og naturkatastrofer. Er du elev ved videregående skole, og liker realfag? Er du interessert i klimaet og vil vite mer om hvordan klimaforandringene fungerer? Eller trenger du bare litt ekstra motivasjon for å gjøre rede for dannelsen av bergarter? Våre privatlærere kan hjelpe deg.

Geofag 2

Geofag er spennende, og etter Geofag 1 har du muligheten til å gå videre til Geofag 2. I dette faget går du gjennom dyphavsstrømmer i verdenshavene, og diskuterer konsekvenser for klimaet med temaer som georessurser og klimaendringer i et globalt perspektiv. Privatlærerne er veldig dyktige i fagene de underviser i, og tilrettelegger undervisningen etter dine behov og ønsker.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.