Privatundervisning
i norsk

 

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Norskfaget er tredelt, og obligatorisk for å få generell studiekompetanse. Læreplanen krever at du som elev skal ha et bredt spekter av ferdigheter og kunnskap i både hovedmål, sidemål og norsk muntlig. Våre dyktige privatlærere underviser i alle tre disipliner i norskfaget, og de vet akkurat hva som skal til for at du skal lykkes!

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i norskfaget.

Vi kan hjelpe med:

Norsk hovedmål og sidemål skriftlig

Ønsker du nynorsk som hovedmål? Eller bokmål? Uansett hva du ønsker – alle elever må velge ett hovedmål og ett sidemål. Karakterene i begge målene teller like mye på vitnemålet.

Tekstproduksjon, tekstanalyse og grammatikk er sentrale emner du skal gjennom i både bokmål og nynorsk, og våre privatlærere er flinke til å tilpasse undervisningen etter dine behov i faget.

Norsk muntlig

I norsk muntlig er det mye du blir målt på, og det gjelder å holde tunga rett i munnen. Presentasjoner, litterære prosjekter, litteraturhistorie, språk og dialekter – alt dette kan våre privatlærere hjelpe deg med.

Privatlærerne har solide faglige kunnskaper, og lang erfaring med hva som skal til for å oppnå gode karakterer i faget.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.