Privatundervisning i Spansk

Privatundervisning i spansk

Vi kan hjelpe med

Spansk 1

Du kan ta Spansk 1 både på ungdomsskolen og videregående. På ungdomsskolen går faget over alle tre år, mens det på videregående tilbys på VG1. Spansk 1 tar for seg de grunnleggende delene av språket. Elever som tar spansk kan bli trukket opp til eksamen i faget, og da kan det være nyttig med eksamensrettet undervisning fra en av våre dyktige mentorer.

Spansk 2

Spansk 2 er videreføringen av Spansk 1, og tilbys på videregående skole. Her er nivået høyere, og det er mer muntlig aktivitet enn i Spansk 1. Elever som tar Spansk 2 kan bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Med veiledning og undervisning fra en av våre dyktige privatlærere kan både faget i seg selv og eksamen oppleves både interessant og lærerikt.

Spansk 3

Har du fullført Spansk 2 kan du ta Spansk 3 som et fordypningsfag. Her er nivået svært høyt, og faget er gjerne en introduksjon til videre språkstudier ved høyere utdanning. Som en del av undervisningen har man gjerne språkreiser til spansktalende land – muntlig aktivitet er et nøkkelement her. Med privatundervisning får du trent både dine skriftlige og muntlige kunnskaper i språket, og er klar for eksamen i begge disipliner.

Spansk for voksne

Er du blant de som synes spansk er et fint språk, og ønsker å lære deg å snakke og skrive det? Våre dyktige mentorer elsker dette språket, og hjelper deg gjerne med et skreddersydd opplegg. Når du ikke har noe konkret pensum å forholde deg til vil mentorer tilpasse opplegget akkurat slik du ønsker, og man kan i tillegg til å lære å snakke og skrive også lære om kulturen, reisemål og annet.

Spansk er det tredje største språket i verden og veldig anvendelig å bruke. Å tilegne seg et fremmedspråk er viktig for å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer. Formålet med faget er at du skal lære å lese, lytte, snakke og skrive spansk, og samtidig kunne oppdage likheter og forskjeller mellom det spanske språket og ditt eget morsmål.

Fremmedspråk er et obligatorisk valgfag både i grunnskolen (8.-10.trinn) og på videregående skole. På ungdomsskolenivå tilbys spansk som Nivå I og Nivå II, og på videregående skole kan man i tillegg til disse nivåene velge Nivå III. Privatundervisningen hjelper deg med å få god forståelse for språket og den spanske kulturen, slik at du vil oppnå gode resultater og mestring i faget.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i spansk. Les mer om effektiv privatundervisning i spansk fra MentorNorge.