Privatundervisning
i rettslære

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Rettslære er fag du både kan velge å ta på videregående skole, og også ved høyskoler og universiteter. Det kan være utfordrende å pugge Norges lover og regler, men våre dyktige privatlærere vet hvordan de skal gjøre faget spennende og få opp motivasjonen din.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i rettslære.

Vi kan hjelpe med:

Rettslære 1

I Rettslære 1 er de mest sentrale emnene blant annet strafferett, arverett og juridisk metode. Dette er et fag som er ordentlig teoretisk rettet, og du er avhengig av å lese mye og pugge lover. Det kan høres tungt og kjedelig ut, men vi hjelper deg med å gjøre læring gøy! Din privatlærer vil også hjelpe deg med å strukturere læringen, slik at du er optimalt forberedt til eksamen.

Rettslære 2

I dette faget er de mest sentrale emnene blant annet erstatningsrett, avtalerett og forbrukerrett. Faget bygger videre på Rettslære 1, og du må ha en oversikt og forståelse for Norges lover for å lykkes. Privatlærerne våre i rettslære er selv jusstudenter og har masse kunnskap om faget. Puggingen blir litt morsommere når man har noen å diskutere faget med!

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.