Vi kan hjelpe med:

Rettslære 1

I Rettslære 1 er de mest sentrale emnene blant annet strafferett, arverett og juridisk metode. Dette er et fag som er ordentlig teoretisk rettet, og du er avhengig av å lese mye og pugge lover. Det kan høres tungt og kjedelig ut, men vi hjelper deg med å gjøre læring gøy! Din privatlærer vil også hjelpe deg med å strukturere læringen, slik at du er optimalt forberedt til eksamen.

Rettslære 2

I dette faget er de mest sentrale emnene blant annet erstatningsrett, avtalerett og forbrukerrett. Faget bygger videre på Rettslære 1, og du må ha en oversikt og forståelse for Norges lover for å lykkes. Privatlærerne våre i rettslære er selv jusstudenter og har masse kunnskap om faget. Puggingen blir litt morsommere når man har noen å diskutere faget med!

Start med et gratis kartleggingsmøte

Rettslære er et fag som skraper i overflaten på de aller fleste områder av juss, og derfor kan pensum fort oppleves som veldig tungt og omfattende. I tillegg innebærer det en god del pugging å lære seg lov etter lov, og for mange tar dette bort litt av gleden med å lære et i utgangspunktet spennende fag.

Man må kunne loven for å anvende den, og med din egen privatlærer får du hjelp til å plukke ut de viktige delene av pensum. Du vil få støtte frem mot prøver og eksamener, og ikke minst beholde oversikten i faget.