Privatundervisning

i religion og etikk

  • Opplever du faget religion og etikk som kjedelig og uinteressant?
  • Privatundervisningen vil hjelpe deg med å hente frem nysgjerrighet og lærelyst.
  • Få hjelp til å forbedre karakteren og bli bedre forberedt til eksamen.

Vi kan hjelpe med:

Religion og etikk (VGS)

I faget religion og etikk er de sentrale temaene etikk og forskjellige religioner og livssyn. Elever kan bli trukket opp til eksamen både skriftlig og muntlig, og med undervisning og oppfølging fra våre dyktige privatlærere blir både faget i seg selv og eksamen kanskje mindre kjedelig og stressende, og heller mer spennende og interessant.

Kunnskap om og toleranse for ulike religioner, livssyn og etiske perspektiver er nødvendig for å kunne forstå og samhandle i et flerkulturelt samfunn. Hensikten med faget religion og etikk er at eleven skal kunne utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å vurdere og se likheter mellom religioner, livssyn og filosofiske retninger. Dette gjelder perspektiver i fortid og nåtid, men også på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Religion og etikk undervises i Vg3 på studiespesialiserende utdanningsprogram. Våre dyktige privatlærere kan bistå eleven med oppgaver og presentasjoner underveis i semesteret, slik at eleven oppnår en god standpunktkarakter som gir trygghet til å mestre muntlig eksamen i faget.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i religion og etikk

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.