Vi kan hjelpe med:

Religion og etikk (VGS)

I faget religion og etikk er de sentrale temaene etikk og forskjellige religioner og livssyn. Elever kan bli trukket opp til eksamen både skriftlig og muntlig, og med undervisning og oppfølging fra våre dyktige privatlærere blir både faget i seg selv og eksamen kanskje mindre kjedelig og stressende, og heller mer spennende og interessant.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kunnskap om og toleranse for ulike religioner, livssyn og etiske perspektiver er nødvendig for å kunne forstå og samhandle i et flerkulturelt samfunn. Hensikten med faget religion og etikk er at eleven skal kunne utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å vurdere og se likheter mellom religioner, livssyn og filosofiske retninger. Dette gjelder perspektiver i fortid og nåtid, men også på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Religion og etikk undervises i Vg3 på studiespesialiserende utdanningsprogram. Våre dyktige privatlærere kan bistå eleven med oppgaver og presentasjoner underveis i semesteret, slik at eleven oppnår en god standpunktkarakter som gir trygghet til å mestre muntlig eksamen i faget.