Privatundervisning
i historie

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Historie er et fellesfag som går over to år på videregående skole. I VG2 tar faget for seg eldre historie, mens det fokuseres på nyere historie i VG3.

I grunnskolen er historie en del av fellesbetegnelsen samfunnsfag, som består av samfunnskunnskap, historie og geografi.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i historie.

Vi kan hjelpe med:

Historie VG2

I dette faget er det eldre historie som er hovedfokuset – og vi beveger oss opp til omtrent år 1800. Noen kan synes det virker litt meningsløst å lære om hva som skjedde i antikken – hva har det med oss å gjøre i dag? Våre privatlærere brenner selv for faget, og kan hjelpe deg med motivasjonen i faget. De er mestere i å gjøre informasjonen relevant, og kanskje vil du se at historien fortsatt er relevant den dag i dag?

Historie VG3

I nyere historie blir blant annet 1. og 2. verdenskrig gjennomgått, sammen med den kalde krigen, og styrkeforholdene i Europa i det 20. århundre. Faget er fullt av drama og spenning, og vil føles relevant for de aller fleste! Elever kan her bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen, og privatlærerne våre vet akkurat hva som skal til for at du er mest mulig forberedt.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.