Privatundervisning i matematikk

Vi kan hjelpe med:

Matematikk på grunnskolen

Matematikken du lærer på grunnskolen er hjørnesteinen i all matematikk du som elev skal gjennom senere i skoleløpet. Har du ikke de grunnleggende ferdighetene i faget fra grunnskolen er det vanskelig å henge med i undervisningen på videregående skole.

For mange handler det om å komme dit at man opplever mestringsfølelse når man jobber med matematikken. God veiledning og personlig oppfølging er et viktig steg på veien mot mestring, og det vil du få med privatundervisning.

Mange elever synes matematikk er vanskelig, men vi kan med stolthet si at så godt som alle elevene som kommer til oss for hjelp forbedrer både karakterer og motivasjon med veiledning fra en av våre privatlærere.

Matematikk VG1

1P : Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.

1P-Y : Dette faget er praktisk rettet, tilrettelagt for yrkesfag og bygger videre på matematikkpensum fra ungdomsskolen.

1T : Dette faget er legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bør ligge i bunn dersom du ønsker å fordype deg i realfagsmatte (R1).

1T-Y : Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bør velges dersom du ønsker å fordype deg i realfagsmatte(R1) på et senere tidspunkt.

Matematikk VG2

2P : Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra 1P.

2P-Y : Dette faget er praktisk rettet og bygger videre på matematikkpensum fra 1P-Y.

2T : Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bygger videre på matematikkpensum fra 1T.

2T-Y : Dette faget legger vekt på det teoretiske aspektet av matematikken og bygger videre på pensum i matematikk fra 1T-Y.

Fordypningsfag (VG2/VG3)

S1 & S2 : Disse fagene gir ved siden av klassiske emner som likninger, algebra og funksjonslære, en innføring i mange matematiske problemstillinger fra samfunnsfag og økonomi.

R1 & R2 : Disse fagene er det naturlige valget for alle som senere skal gå videre innenfor områder som krever en del matematikk, som realfag, teknikk, økonomi på et høyere nivå eller informatikk.

X : Faget er først og fremst rettet mot deg som er spesielt interessert i matematikk. Faget har tre hovedtemaer: Komplekse tall, tallteori og statistikk/sannsynlighetsregning.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Matematikk er det skolefaget som flest får hjelp til hos oss i MentorNorge, og vi har derfor sett de aller fleste problemer man kan støte på i dette faget før. Matematikk starter du med allerede når du begynner på grunnskolen, og alt man lærer bygger på ting man enten har lært, eller skulle ha lært tidligere. Derfor er det ofte vanskelig å ta igjen det man ikke har fått med seg på egenhånd, all den tid man også må ha fokus på dagens pensum i tillegg.

Enten man ligger langt bak, er midt på treet eller ligger langt foran pensum vil en privatlærer kunne se dine behov på en unik måte, og tilpasse undervisningen deretter. Derfor har de aller fleste god effekt av privatundervisning i matematikk. Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg å finne et optimalt opplegg for dine behov.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i matematikk.