Her finner du våre privatlærere

            

Møt privatlærerne våre!

På denne siden finner du en presentasjon av alle privatlærerne som jobber hos oss i Privatundervisningen.

Du kan også lese en presentasjon av vinneren av «månedens privatlærer» under. Ønsker du hjelp fra en av våre fantastiske undervisere? Ta kontakt med oss!

Hils på månedens privatlærer

Jenny Weerakoddy

Jenny er inne i sitt tredje semester som privatlærer, og har helt siden hun ble ansatt gjort en solid og profesjonell jobb med sine elever og kunder. Med bakgrunn i sin store evne til å se løsninger, har hun skapt gode og tilpassede undervisningsopplegg som evner å se elevenes muligheter og behov.

Jenny har hatt ulike oppdrag, både når det kommer til elevenes utfordringer og alderstrinn. Hun har spesielt fått gode tilbakemeldinger fra sine kunder på at hun er vennlig, forståelsesfull, pliktoppfyllende og at hun alltid strekker seg den ekstra milen for de hun underviser. Samtidig er hun strukturert, og har alltid god kontroll på det administrative og de tidsfristene som ligger til arbeidet. Jenny evner å skape tillit og troverdighet, og er derfor et godt forbilde både for sine elever og sine kollegaer.

Basert på det ovennevnte er Jenny en meget fortjent vinner av denne prisen. Vi gratulerer!

Jenny Weerakkody

Hils på månedens privatlærer

Hajar Benhammou

Hajar er nå i sitt femte semester som privatlærer i Privatundervisningen, og har gjort et solid arbeid fra dag én. Med sin åpenhet og evne til å forstå den enkelte elev, klarer hun alltid å skape resultater hos sine elever. Dette kommer spesielt til uttrykk i de kreative og tilpassede undervisningsoppleggene hun lager.

Hajar har hatt mange og ulike elever, og har fått kundetilbakemeldinger som: «at øktene hun legger opp til er både morsomme og interessante, at hun er et godt forbilde for elevene, og at hun evner å skape trygghet i undervisningssituasjoner». Samtidig er Hajar flink til å kommunisere, og har alltid god kontroll på det administrative arbeidet som følger med både planlegging og gjennomføring av undervisningsøkter. Vi er stolte over å ha en så dyktig privatlærer som en del av vårt team.

Møt våre privatlærere i Oslo

anchor

null

Jessica R.

Oslo

Utdanning: Toksikologi ved UiO


Fagområde: Realfag og språk

null

Celin B.

Oslo

Utdanning: Lektorprogrammet ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Hanna J.

Oslo

Utdanning: Biologi ved NMBU


Fagområde: Samfunnsfag

null

Sven O.

Oslo

Utdanning: Medisinsk teknologi ved OsloMet


Fagområde: Realfag

null

Erland A.

Oslo

Utdanning: Visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole


Fagområde: Samfunnsfag

null

Andrea M.

Oslo

Utdanning: Fysikk og astronomi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Espen J.

Oslo

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Arani M.

Oslo

Utdanning: Byggteknikk og arkitektur ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Jonathan D.

Oslo

Utdanning: Samfunnsfag ved MF vitenskapelige Høyskole


Fagområde: Samfunnsfag

null

Julius F.

Oslo

Utdanning: Siviløkonom ved BI


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Gudrun Ø.

Oslo

Utdanning: Bioingeniør ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Nadia W.

Oslo

Utdanning: Kybernetikk og robotikk ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Balder B.

Oslo

Utdanning: Grunnskolelærer ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Guro A.

Oslo

Utdanning: Statsvitenskap ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anders S.

Oslo

Utdanning: Historie ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jorge Z.

Oslo

Utdanning: IT og programmering ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Maren H.

Oslo

Utdanning: Kristendom og Islam ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jonas H.

Oslo

Utdanning: Lektorutdanning ved UiT


Fagområde: Samfunnsfag

null

Meysam V.

Oslo

Utdanning: Statsvitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Anne H.

Oslo

Utdanning: Eiendomsmegling, jus og økonomi ved BI


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Petter S.

Oslo

Utdanning: Medisin ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Daniel F.

Oslo

Utdanning: Biologi og spansk ved PSN


Fagområde: Språk og realfag

null

Jarle L.

Oslo

Utdanning: Elektronikk og Informasjonsteknologi ved OsloMet


Fagområde: Realfag

null

Hanna I.

Oslo

Utdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Benjamin A.

Oslo

Utdanning: Business Analytics ved BI


Fagområde: Realfag

null

Sigurd H.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Terje S.

Oslo

Utdanning: Komposisjon ved NMH


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Ingeborg V.

Oslo

Utdanning: IB ved L.E.H


Fagområde: Språk

null

Fredrik S.

Oslo

Utdanning: Spansk ved UiO


Fagområde: Matematikk og språk

null

Abinaya S.

Oslo

Utdanning: Fysikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Ida L.

Oslo

Utdanning: Bioteknologi ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Martine V.

Oslo

Utdanning: Musikk ved NLA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jenny W.

Oslo

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Kamilla S.

Oslo

Utdanning: Fysikk og astronomi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Gwendolyn S.

Oslo

Utdanning: Lingvistikk ved LMU


Fagområde: Språk

null

Hajar B.

Oslo

Utdanning: Fornybar energi ved NMBU


Fagområde:  Realfag og samfunnsfag

null

Ahmed N.

Oslo

Utdanning: Matematikk og økonomi ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Amund A.

Oslo

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Henrik L.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Gustav E.

Oslo

Utdanning: Fysikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Birgitte Ø.

Oslo

Utdanning: Lektorutdanning ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Maiken W.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Even T.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Lone K.

Oslo

Utdanning: Biovitenskap ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Oda V.

Oslo


Fagområde: Samfunnsfag

null

Joachim H.

Oslo

Utdanning: HR og personledelse ved Høyskolen i Kristina


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Vilde S.

Oslo

Utdanning: Biovitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Ømer Ø.

Oslo

Utdanning: Lektorutdanning ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Lars T.

Oslo

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Ingrid J.

Oslo

Utdanning: Lærerutdanning ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Helge A.

Oslo

Utdanning: Lærerstudiet ved NLA


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Sander V.

Oslo

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Iver S.

Oslo

Utdanning: Grunnskolelærer ved HiOA


Fagområde: Matematikk

Møt våre privatlærere i Oslo

Klikk for å se underviserne

null

Jessica R.

Oslo

Utdanning: Toksikologi ved UiO


Fagområde: Realfag og språk

null

Celin B.

Oslo

Utdanning: Lektorprogrammet ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Hanna J.

Oslo

Utdanning: Biologi ved NMBU


Fagområde: Samfunnsfag

null

Sven O.

Oslo

Utdanning: Medisinsk teknologi ved OsloMet


Fagområde: Realfag

null

Erland A.

Oslo

Utdanning: Visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole


Fagområde: Samfunnsfag

null

Andrea M.

Oslo

Utdanning: Fysikk og astronomi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Espen J.

Oslo

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Arani M.

Oslo

Utdanning: Byggteknikk og arkitektur ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Jonathan D.

Oslo

Utdanning: Samfunnsfag ved MF vitenskapelige Høyskole


Fagområde: Samfunnsfag

null

Julius F.

Oslo

Utdanning: Siviløkonom ved BI


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Gudrun Ø.

Oslo

Utdanning: Bioingeniør ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Nadia W.

Oslo

Utdanning: Kybernetikk og robotikk ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Balder B.

Oslo

Utdanning: Grunnskolelærer ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Guro A.

Oslo

Utdanning: Statsvitenskap ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anders S.

Oslo

Utdanning: Historie ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jorge Z.

Oslo

Utdanning: IT og programmering ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Maren H.

Oslo

Utdanning: Kristendom og Islam ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jonas H.

Oslo

Utdanning: Lektorutdanning ved UiT


Fagområde: Samfunnsfag

null

Meysam V.

Oslo

Utdanning: Statsvitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Anne H.

Oslo

Utdanning: Eiendomsmegling, jus og økonomi ved BI


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Petter S.

Oslo

Utdanning: Medisin ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Daniel F

Oslo

Utdanning: Biologi og spansk ved PSN


Fagområde: Språk og realfag

null

Jarle L.

Oslo

Utdanning: Elektronikk og Informasjonsteknologi ved Oslomet


Fagområde: Realfag

null

Hanna I.

Oslo

Utdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Benjamin A.

Oslo

Utdanning: Business Analytics ved BI


Fagområde: Realfag

null

Sigurd H.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Terje S.

Oslo

Utdanning: Komposisjon ved NMH


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Ingeborg V.

Oslo

Utdanning: IB ved L.E.H


Fagområde: Språk

null

Fredrik S.

Oslo

Utdanning: Spansk ved UiO


Fagområde: Matematikk og språk

null

Abinaya S.

Oslo

Utdanning: Fysikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Ida L.

Oslo

Utdanning: Bioteknologi ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Martine V.

Oslo

Utdanning: Musikk ved NLA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jenny W.

Oslo

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Kamilla S.

Oslo

Utdanning: Fysikk og astronomi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Gwendolyn S.

Oslo

Utdanning: Lingvistikk ved LMU


Fagområde: Språk

null

Hajar B.

Oslo

Utdanning: Fornybar energi ved NMBU


Fagområde:  Realfag og samfunnsfag

null

Ahmed N.

Oslo

Utdanning: Matematikk og økonomi ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Amund A.

Oslo

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Henrik L.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Gustav E.

Oslo

Utdanning: Fysikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Birgitte Ø.

Oslo

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Maiken W.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Even T.

Oslo

Utdanning: Matematikk ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Lone K.

Oslo

Utdanning: Biovitenskap ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Oda V.

Oslo


Fagområde: Samfunnsfag

null

Joachim H.

Oslo

Utdanning: HR og personledelse ved Høyskolen i Kristina


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Vilde S.

Oslo

Utdanning: Biovitenskap ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Ømer Ø

Oslo

Utdanning: Lektorutdanning ved UiO


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Lars T.

Oslo

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Matematikk

null

Ingrid J.

Oslo

Utdanning: Lærerutdanning ved OsloMet


Fagområde: Samfunnsfag

null

Helge A.

Oslo

Utdanning: Lærerstudiet ved NLA


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Sander V.

Oslo

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Samfunnsfag

null

Iver S.

Oslo

Utdanning: Grunnskolelærer ved HiOA


Fagområde: Matematikk

Møt våre privatlærere i Bergen

anchor

null

Hedda P.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Økonomi og matematikk

null

Susanne B.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Line M.

Bergen

Utdanning: Jus ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Elin T.

Bergen

Utdanning: Klinisk ernæring ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Martine E.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk

null

Asad M.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Matematikk og økonomi

null

Jonas F.

Bergen

Utdanning: Politikk ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Eidi H.

Bergen

Utdanning: Fysikk og teknologi ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Marius N.

Bergen

Utdanning: Fysikk ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Selma K.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag

null

Arvid H.

Bergen

Utdanning: Lektorutdanning ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Maria M.

Bergen

Utdanning: Grunnskolelærer ved Høgskolen på Vestlandet


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Hedvig J.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Mari S.

Bergen

Utdanning: Engelsk ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Odin A.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Sofie A.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Henriette U.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Ingrid D.

Bergen

Utdanning: Media og kommunikasjon ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag

null

Håvard L.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Markus R.

Bergen

Utdanning: Økonomi og administrasjon ved BI


Fagområde: Samfunnsfag

null

Eivind H.

Bergen

Utdanning: Psykologi ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Miral A.

Bergen

Utdanning: Farmasi ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Christian M.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved BI


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Magnus N.

Bergen

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Cecilie O.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Valvalah K.

Bergen

Utdanning: Odontologi ved UiB


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Bergen

Klikk for å se underviserne

null

Hedda P.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Økonomi og matematikk

null

Susanne B.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Line M.

Bergen

Utdanning: Jus ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Elin T.

Bergen

Utdanning: Klinisk ernæring ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Martine E.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk

null

Asad M.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Matematikk og økonomi

null

Jonas F.

Bergen

Utdanning: Politikk ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Eidi H.

Bergen

Utdanning: Fysikk og teknologi ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Marius N.

Bergen

Utdanning: Fysikk ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Selma K.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag

null

Arvid H.

Bergen

Utdanning: Lektorutdanning ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Maria M.

Bergen

Utdanning: Grunnskolelærer ved Høgskolen på Vestlandet


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Hedvig J.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Mari S.

Bergen

Utdanning: Engelsk ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Odin A.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Sofie A.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Henriette U.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Ingrid D.

Bergen

Utdanning: Media og kommunikasjon ved UiB


Fagområde: Samfunnsfag

null

Håvard L.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved NHH


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Markus R.

Bergen

Utdanning: Økonomi og administrasjon ved BI


Fagområde: Samfunnsfag

null

Eivind H.

Bergen

Utdanning: Psykologi ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Miral A.

Bergen

Utdanning: Farmasi ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Christian M.

Bergen

Utdanning: Økonomi ved BI


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Magnus N.

Bergen

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved UiB


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Cecilie O.

Bergen

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiB


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Valvalah K.

Bergen

Utdanning: Odontologi ved UiB


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Stavanger

anchor

null

Ingunn V.

Stavanger

Utdanning: Materialteknologi ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Idunn K.

Stavanger

Utdanning: Sivilingeniør ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Edith O.

Stavanger

Utdanning: Generell studiekompetanse fra Jåttå vgs


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jens J.

Stavanger

Utdanning: Lektorutdanning ved UiS


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Hatem H.

Stavanger

Utdanning: Dataingeniør ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Natalie W.

Stavanger

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Filip B.

Stavanger

Utdanning: Matematikk ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Erlend E.

Stavanger

Utdanning: Lektorutdanning ved UiS


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Helge R.

Stavanger

Utdanning: Økonomi og administrasjon ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Daniel E.

Stavanger

Utdanning: Matematikk ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anne E.

Stavanger

Utdanning: Engelsk ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Ask R.

Stavanger

Utdanning: Kybernetikk og robotteknologi ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Nils M.

Stavanger

Utdanning: Idrett ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Malin G.

Stavanger

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Josefine D.

Stavanger

Utdanning: Konstruksjonsteknikk ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Mikko L.

Stavanger

Utdanning: Bygg og ingeniørstudier ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Morten H.

Stavanger

Utdanning: Statsvitenskap ved UiS


Fagområde: Matematikk

null

Oda K.

Stavanger

Utdanning: Barnevern ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

Møt våre privatlærere i Stavanger

Klikk for å se underviserne

null

Ingunn V.

Stavanger

Utdanning: Materialteknologi ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Idunn K.

Stavanger

Utdanning: Sivilingeniør ved UiB


Fagområde: Realfag

null

Edith O.

Stavanger

Utdanning: Generell studiekompetanse fra Jåttå vgs


Fagområde: Samfunnsfag

null

Jens J.

Stavanger

Utdanning: Lektorutdanning ved UiS


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Hatem H.

Stavanger

Utdanning: Dataingeniør ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Natalie W.

Stavanger

Utdanning: Psykologi ved UiO


Fagområde: Realfag

null

Filip B.

Stavanger

Utdanning: Matematikk ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Erlend E.

Stavanger

Utdanning: Reiselivsledelse ved UiS


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Helge R.

Stavanger

Utdanning: Økonomi og administrasjon ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Daniel E.

Stavanger

Utdanning: Matematikk ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anne E.

Stavanger

Utdanning: Engelsk ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

null

Ask R.

Stavanger

Utdanning: Kybernetikk og robotteknologi ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Nils M.

Stavanger

Utdanning: Idrett ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Malin G.

Stavanger

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Josefine D.

Stavanger

Utdanning: Konstruksjonsteknikk ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Mikko L.

Stavanger

Utdanning: Bygg og ingeniørstudier ved UiS


Fagområde: Realfag

null

Morten H.

Stavanger

Utdanning: Statsvitenskap ved UiS


Fagområde: Matematikk

null

Oda K.

Stavanger

Utdanning: Barnevern ved UiS


Fagområde: Samfunnsfag

Møt våre privatlærere i Drammen

anchor

null

Even T.

Drammen

Utdanning: Økonomi ved HSN


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Malene L.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved USN


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Hanna L.

Drammen

Utdanning: Grunnskolelærer ved USN


Fagområde: Samfunnsfag

null

Mia O.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved HSN


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Silje K.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved USN


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andrea K.

Drammen

Utdanning: Realfag ved Akademiet


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Markus F.

Drammen

Utdanning: Dataingeniør ved USN


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Drammen

Klikk for å se privatlærerne

null

Even T.

Drammen

Utdanning: Økonomi ved HSN


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Malene L.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved USN


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Hanna L.

Drammen

Utdanning: Grunnskolelærer ved USN


Fagområde: Samfunnsfag

null

Mia O.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved HSN


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Silje K.

Drammen

Utdanning: Lærerstudiet ved USN


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andrea K.

Drammen

Utdanning: Realfag ved Akademiet


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Markus F.

Drammen

Utdanning: Dataingeniør ved USN


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Trondheim

anchor

null

Camilla S.

Trondheim

Utdanning: Psykologi ved HiL


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Youlduz F.

Trondheim

Utdanning: Ingeniørvitenskap ved NTNU


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Pavel S.

Trondheim

Utdanning: Sivilingeniør ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Karen A.

Trondheim

Utdanning: Informatikk ved NTNU


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Erlend S.

Trondheim

Utdanning: Fysikk og astronomi ved Oslo


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Eskil H.

Trondheim

Utdanning: Informatikk ved NTNU


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Emma S.

Trondheim

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved NTNU


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Ole H.

Trondheim

Utdanning: Fotografi ved Fotofagskole


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andrea S.

Trondheim

Utdanning: Lektorutdanning ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Fredrik J.

Trondheim

Utdanning: Medisin ved NTNU


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Trondheim

Klikk for å se underviserne

null

Camilla S.

Trondheim

Utdanning: Psykologi ved HiL


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andrea S.

Trondheim

Utdanning: Lektorutdanning ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Pavel S.

Trondheim

Utdanning: Sivilingeniør ved NTNU


Fagområde: Realfag

null

Karen A.

Trondheim

Utdanning: Informatikk ved NTNU


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Emma S.

Trondheim

Utdanning: Samfunnsøkonomi ved NTNU


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Eskil H.

Trondheim

Utdanning: Informatikk ved NTNU


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Erlend S.

Trondheim

Utdanning: Fysikk og astronomi ved Oslo


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Ole H.

Trondheim

Utdanning: Fotografi ved Fotofagskole


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Youlduz F.

Trondheim

Utdanning: Ingeniørvitenskap ved NTNU


Fagområde: Realfag og samfunnsfag

null

Fredrik J.

Trondheim

Utdanning: Medisin ved NTNU


Fagområde: Realfag

anchor

Møt våre privatlærere i Tromsø

null

August K.

Tromsø

Utdanning: Sivilingeniør ved UiT


Fagområde: Realfag

null

Sara I.

Tromsø

Utdanning: Spansk ved UiT


Fagområde: Realfag

null

Ida F.

Tromsø

Utdanning: Lærerutdanning ved UiT


Fagområde: Samfunnsfag

null

Amalie G.

Tromsø

Utdanning: Sivilingeniør ved UiT


Fagområde: Matematikk

Møt våre privatlærere i Tromsø

Klikk for å se underviserne

null

August K.

Tromsø

Utdanning: Sivilingeniør ved UiT


Fagområde: Realfag

null

Sara I.

Tromsø

Utdanning: Spansk ved UiT


Fagområde: Realfag

null

Ida F.

Tromsø

Utdanning: Lærerutdanning ved UiT


Fagområde: Samfunnsfag

null

Amalie G.

Tromsø

Utdanning: Sivilingeniør ved UiT


Fagområde: Matematikk

Møt våre privatlærere i Kristiansand

anchor

null

Leidulv T.

Kristiansand

Utdanning: Matematikk ved UiA


Fagområde: Matematikk

null

Sander M.

Kristiansand

Utdanning: Lektorstudier ved UiA


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Line B.

Kristiansand

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiA


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Celine B.

Kristiansand

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anne S.

Kristiansand

Utdanning:  Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Jonas B.

Kristiansand

Utdanning:  Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Line B.

Kristiansand

Utdanning: Litteratur ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Lone R.

Kristiansand

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andreas G.

Kristiansand

Utdanning: Statsvitenskap ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Deyhim D.

Kristiansand

Utdanning: Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Realfag

null

Maija H.

Kristiansand

Utdanning: Biologi ved UiA


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Kristiansand

Klikk for å se underviserne

null

Leidulv T.

Kristiansand

Utdanning: Matematikk ved UiA


Fagområde: Matematikk

null

Sander M.

Kristiansand

Utdanning: Lektorstudier ved UiA


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Line B.

Kristiansand

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiA


Fagområde: Matematikk og samfunnsfag

null

Celine B.

Kristiansand

Utdanning: Rettsvitenskap ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Anne S.

Kristiansand

Utdanning:  Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Jonas B.

Kristiansand

Utdanning:  Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Line B.

Kristiansand

Utdanning: Litteratur ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag

null

Lone R.

Kristiansand

Utdanning: Grunnskolelærer ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og matematikk

null

Andreas G.

Kristiansand

Utdanning: Statsvitenskap ved UiA


Fagområde: Samfunnsfag og språk

null

Deyhim D.

Kristiansand

Utdanning: Lektorutdanning ved UiA


Fagområde: Realfag

null

Maija H.

Kristiansand

Utdanning: Biologi ved UiA


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Ås

null

Hedda W.

Ås

Utdanning: Lektorutdanning ved NMBU


Fagområde: Matematikk og realfag

null

Simon J.

Ås

Utdanning: Sivilingeniør ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Guro B.

Ås

Utdanning: Byggteknikk ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Eivind F.

Ås

Utdanning: Økonomi ved NMBU


Fagområde: Matematikk

null

Hilde L.

Ås

Utdanning: Lektorprogrammet ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Fride N.

Ås

Utdanning: Energi og miljøfysikk ved NMBU


Fagområde: Matematikk

null

Mathea K.

Ås

Utdanning: Lektorutdanning ved NMBU


Fagområde: Realfag

Møt våre privatlærere i Ås

Klikk for å se underviserne

null

Hedda W.

Ås

Utdanning: Lektorutdanning ved NMBU


Fagområde: Matematikk og realfag

null

Simon J.

Ås

Utdanning: Sivilingeniør ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Guro B.

Ås

Utdanning: Byggteknikk ved NMBU


Fagområde: Realfag

null

Eivind F.

Ås

Utdanning: Økonomi ved NMBU


Fagområde: Matematikk

null

Hilde L.

Ås

Utdanning: Lektorprogrammet ved UiO


Fagområde: Språk og samfunnsfag

null

Fride N.

Ås

Utdanning: Energi og miljøfysikk ved NMBU


Fagområde: Matematikk

null

Mathea K.

Ås

Utdanning: Lektorutdanning ved NMBU


Fagområde: Realfag