Priser privatundervisning

Privatundervisning Priser per time:
Intensivkurs a 15 timer 550,-
Blå pakke a 30 timer 520,-
Gullpakke a 50 timer 480,-
Platinumpakke a 60 timer 450,-
Praktisk pakke realfag a 20 timer 520,-
Gruppeundervisning 2 elever Priser per time (pr person):
Intensivkurs a 15 timer 400,- )
Blå pakke a 30 timer 350,-
Gullpakke a 50 timer 300,-
Platinumpakke a 60 timer 250,-
Gruppeundervisning 3 elever Priser per time (pr person):
Intensivkurs a 15 timer 350,-
Blå pakke a 30 timer 300,-
Gullpakke a 50 timer 250,-
Platinumpakke a 60 timer 200,-
Gruppeundervisning 4 elever Priser per time (pr person):
Intensivkurs a 15 timer 300,-
Blå pakke a 30 timer 250,-
Gullpakke a 50 timer 200,-
Platinumpakke a 60 timer 150,-
Reisetillegg Pr reise:
0-15 min 100,-
15-30 min 140,-
30-45 min 180,-
45-60 min 220,-
Over 60 min Etter avtale

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et god resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbytte kan bli best mulig.