Personvernerklæring

 1. Om personopplysninger og regelverket
 2. Hva slags opplysninger samler vi inn?
 3. Hva brukes opplysningene til?
 4. Deling av opplysninger
 5. Sletting av personopplysninger
 6. Sikring av personopplysninger
 7. Særlig om markedsføring i e-post og SMS
 8. Endringer i personvernerklæringen
 9. Rett til å klage
 10. Kontaktinformasjon

Innledning

Personvernerklæringen gjelder for Privatundervisningen AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Privatundervisningen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Privatundervisningen AS sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

1. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon med mindre spesielle avtaler foreligger. Disse opplysningene behandles da i henhold til regelverket for behandling av sensitive opplysninger i personvernloven.

For deg som er kunde hos Privatundervisningen AS:

1. Opplysninger du selv gir til oss

Når du blir kunde hos oss trenger vi en del personopplysninger for å kunne levere tjenesten du kjøper. Derfor må du godta at disse oppbevares i tiden du er kunde for at vi skal kunne oppfylle kjøpsavtalen du som kunde har med oss. Dersom du som foresatt oppgir opplysninger om barn under 13 år må du samtykke til at disse behandles. Behandlingsgrunnlaget her vil være ditt samtykke, samt at opplysningene er nødvendige for å oppfylle kjøpsavtale.

2. Dokumentasjon på levert produkt

Dette innebærer datoer for gjennomførte undervisningsøkter, som brukes både til regnskapsføring i bedriften og til å ha oversikt over hvor mange timer du som kunde har hatt. Dersom du har samtykket til at det skrives sammendrag fra øktene lagres også dette som dokumentasjon på oppfylt kjøpsavtale.

For deg som er arbeidstaker i Privatundervisningen AS:

Vi lagrer de opplysninger vi er lovpålagt å lagre i forbindelse med ansettelsesforhold. Dette brukes til blant annet utbetaling av lønn, rapportering til Skatteetaten og inngåelse av arbeidskontrakt. Eksempler på opplysninger som lagres er personnummer, bankkontonummer, navn og lønnshistorikk.

For deg som besøker nettsidene våre:

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi registrerer IP-adressen din, men denne er anonymisert ved at de tre siste numrene i adressen er skjult. Du er derfor helt anonym når du besøker våre nettsteder, med mindre du aktivt velger å kontakte oss.

i) Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser.

ii) Bruk av tjeneste
Vi registrerer anonymisert informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. betalingstjenester, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Merk at IP-adressene som lagres for å skille brukere er anonymisert. Informasjonskapslene som finnes på vår nettside er:

Google Analytics

_ga brukes til å skille brukere, cookien settes første gang en bruker besøker nettstedet og har en levetid på inntil to år.
_gat brukes for å begrense trafikken til Google Analytics, cookien har en varighet på 10 minutter.
_gali benyttes av Google Analytics for å fastslå hvilke lenker brukerne klikker på (dersom det er flere like).
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X Settes av Google Analytics for å holde styr på hvor mange ganger en bruker besøker nettstedet, hvordan brukeren kom til nettstedet og hvilket land brukeren befinner seg i. Cookien regner også ut en slutttid for besøket.

AMP-TOKEN inneholder en token som kan bli brukt til å innhente klient-IDen fra en AMP klient-ID-service. Andre relevante verdier kan være opt-out eller feilmeldinger ved innhenting av denne informasjonen
_gac_<område-ID> inneholder kampanjerelatert informasjon om brukeren. Hvis Google Analytics og Google Adwords er koblet sammen, vil Adwords lese denne cookien om ikke brukeren har valgt opt-out.

Hotjar

_hjClosedSurveyInvites settes for å si ifra om en bruker har svart ja eller nei på en invitasjon til undersøkelse. Dette gjøres for at man ikke skal få den samme undersøkelsen flere ganger.
_hjDonePolls settes når en bruker har gjennomført en «Poll» for at man ikke skal få den opp på nytt.
_hjMinimizedPolls denne cookien settes hvis man minimerer en «Poll» og brukes for å sikre at pollen forblir minimert under besøket.
_hjDoneTestersWidgets settes for å fortelle Hotjar om en bruker har svart ja på en invitasjon til brukerundersøkelse, slik at man ikke får opp invitasjonen på nytt.
_hjMinimizedTestersWidgets forteller Hotjar at brukeren har minimert en invitasjon til brukerundersøkelse.
_hjDoneSurveys settes når du har gjennoført en undersøkelse for at man ikke skal få den opp på nytt.
_hjIncludedInSample forteller Hotjar om et besøk er inkludert i utvalget hotjar benytter seg av for å samle bruksmønsterdata.

Google Adwords

_gads settes for å unngå at en bruker skal se samme annonse om og om igjen

Facebook

Bruk av Facebook pixel: sporing på Facebook, Instagram, Messenger Instant Articles og Audience Network.

Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene.

En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.

Informasjon samlet inn via Facebook pixel, lagres fra 90 dager til 2 år. Informasjonen lagres på servere hos Facebook i USA.

Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig. Det er dog noen unntak:

 • Opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook. Dersom Privatundervisningen AS vil bruke dette verktøyet vil det kun være rettet mot potensielle kunder som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

3. Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger om kunder og besøkende på nettsiden vår til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

c.) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

For arbeidstakere er lagringen av personopplysninger knyttet til lovpålagte krav for arbeidsforholdet beskrevet i pkt 3.

4. Deling av opplysninger

Privatundervisningen AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettsiden vår og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Privatundervisningen AS.

b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

5. Sletting av personopplysninger

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

 • Lov om bokføring
 • Lov om kjøp

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@privatundervisningen.no

6. Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

7. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier. Dersom informasjonen ikke er relevant for ditt kundeforhold sender vi den ikke uten at du har samtykket.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i nyhetsbrevene.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

9. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

10. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@privatundervisningen.no