Privatundervisningen er nå en del av MentorNorge - her er litt av vår historie

Golden Talent, forløperen til Golden Academy og Privatundervisningen, ble startet opp i 2009 av Shafi Adan mens han ennå gikk på videregående skole. Målet var å få flest mulig elever til å bestå videregående skole gjennom å tilby leksehjelp drevet av andre studenter. Gjennom flere år hjalp man mange elever med leksehjelp i grupper på forskjellige videregående skoler i Oslo.

Privatundervisningen ble startet med en visjon om å bidra til å få flest mulig elever til å bestå videregående skole, og den visjonen gir vi alt for å etterleve hver eneste dag. Jo flere vi kan hjelpe, jo bedre er det. Derfor er vi også opptatt av å ha så mange dyktige undervisere på laget som mulig. I 2021 ble Privatundervisningen en del av MentorNorge, som er landets største privatunderviser tilbyder. Sammen er vi bedre rystet til å nå målet vårt, å gi alle barn og unge en god skolegang.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Snakk med en av våre hyggelige fagveiledere om en helt uforpliktende og gratis kartleggingstime.