Leksehjelp Trondheim

Privatundervisning i Trondheim

Vi kan hjelpe med alle fag

«Bartebyen» har gjentatte ganger blitt kåret til Norges beste studentby, og det er derfor ikke tilfeldig at MentorNorge har sin egen avdeling også her. Svært mange av våre privatlærere i Trondheim har god kunnskap og ferdigheter i realfag og matematikk, men tilbyr også hjelp i språk og samfunnsfag. I likhet med de andre byene tilbyr vi både hjemmeundervisning og undervisning i sentrum, da ved et offentlig sted eller ved privatlærerens eget studiested. Med en egen privatlærer vil man få tett oppfølging og et tilpasset undervisningsopplegg.