Vi kan hjelpe med:

Start med et gratis kartleggingsmøte

Matematikk for økonomer

Matematikk på dette nivået er langt mer faglig krevende enn matematikk på videregående nivå, og krever derfor desto mer faglig forståelse og refleksjon fra studenten. Sentrale emner i dette faget er funksjoner av ulike variabler og funksjonsanalyse, derivasjon og derivasjonsregler, geometriske rekker og nivåverdiberegninger, samt elementær algebra og lineære ligningssystemer. Dette innebærer at studenten derfor må kunne tilegne seg økonomisk teori, sette opp enkle matematiske modeller og kunne tolke resultatene. En privatlærer vil kunne hjelpe deg med å gjennomføre nødvendige oppgaver, innleveringer og forberedelser i forkant av din skriftlige eksamen.