Vi kan hjelpe med:

Start med et gratis kartleggingsmøte

Exphil

Overgangen til høgskole og universitet innebærer høyere krav og forventninger til studentens faglige forståelse, kreativitet og kritisk vurdering om pensumlitteraturen. Examen Philosophicum skal derfor gi studenten verktøy som kan komme til nytte for å mestre senere fag som inngår i studentens utdanningsløp. Gjennom studier av originallitteratur skal studenten kunne beskrive og drøfte tidligere filosofer og deres synspunkter som Aristoteles, Platon, David Hume og Immanuel Kant. Studenten skal også kunne gjøre rede for den historiske kunnskapsutviklingen i vesten, ulike kilder til kunnskap, etiske former og problemstillinger, samt argumentasjonsteorier og argumentasjonsformer. Ved hjelp av personlig tilpasset undervisning vil en privatlærer hos oss hjelpe deg med å drøfte og kritisk vurdere de mest utfordrende delene av pensum.