Privatundervisning
i Exphil

  • Er det utfordrende å skille ulike filosofer, vitenskapsteorier og etikkformer fra hverandre?
  • Mange av våre privatlærere har selv hatt faget og kjenner til mange av fagets problemstillinger.
  • Få din egen privatlærer som hjelper deg med å reflektere, drøfte og kritisk vurdere fagstoffet.

Vi kan hjelpe med:

Exphil

Overgangen til høgskole og universitet innebærer høyere krav og forventninger til studentens faglige forståelse, kreativitet og kritisk vurdering om pensumlitteraturen. Examen Philosophicum skal derfor gi studenten verktøy som kan komme til nytte for å mestre senere fag som inngår i studentens utdanningsløp. Gjennom studier av originallitteratur skal studenten kunne beskrive og drøfte tidligere filosofer og deres synspunkter som Aristoteles, Platon, David Hume og Immanuel Kant. Studenten skal også kunne gjøre rede for den historiske kunnskapsutviklingen i vesten, ulike kilder til kunnskap, etiske former og problemstillinger, samt argumentasjonsteorier og argumentasjonsformer. Ved hjelp av personlig tilpasset undervisning vil en privatlærer hos oss hjelpe deg med å drøfte og kritisk vurdere de mest utfordrende delene av pensum.

Evne til refleksjon og kritisk vurdering om pensum er en nødvendig ferdighet for å kunne studere på universitet- og høgskolenivå. Dette faget har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse om filosofiens grunnmur, og dens betydning for vitenskapshistorien og dagens vitenskapsforståelse. Sentrale temaer vil derfor være vitenskap og vitenskapsteori, kunnskap, erkjennelse og etikk. Faget skal bidra til at studenten utvikler egne og kritiske tenkemåter om faglitteratur, slik at studenten tilegner seg en god faglig tilnærming til senere fag på dette nivået.

Examen philosophicum er et obligatorisk grunnfag som inngår i alle bachelorgrader på universitetsnivå i Norge. Det eksisterer flere varianter av dette grunnfaget, og fagets innhold kan derfor variere avhengig av lærested og type utdanning. Vi i Privatundervisningen kan hjelpe deg som student med å finne effektive studieteknikker, slik at du mestrer fagets avsluttende og skriftlige eksamen.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i Exphil.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.