Vi kan hjelpe med:

Start med et gratis kartleggingsmøte

Bedriftsøkonomisk analyse

Overgangen fra videregående skole og til høgskole og universitet er for mange svært utfordrende, ettersom dette nivået har høye krav til god faglig forståelse og kritisk vurdering av pensum. I faget bedriftsøkonomisk analyse skal studenten kunne forklare begreper og gjennomføre analyser knyttet til regnskap og budsjettering, kostnads- og inntektsanalyse, samt driftsregnskapsmodeller og kalkyler. Dette innebærer forståelse av økonomifaglige termer som resultatregnskap, balanse, likviditets budsjett, kostnader og avviksanalyse. Våre privatlærere har selv toppkarakterer i faget, og kan hjelpe eleven med arbeidskrav og forberedelser underveis fram mot eksamen.