Privatundervisning
i Bedriftsøkonomisk analyse

  • Opplever du utfordringer med å forstå og benytte ulike bedriftsøkonomiske prinsipper som investeringsanalyse, balansebudsjett og resultatregnskap?
  • Våre privatlærere har god kunnskap og ferdigheter i bedriftsøkonomi.
  • Ta kontakt i dag for å få hjelp til de vanskeligste delene av faget.

Vi kan hjelpe med:

Bedriftsøkonomisk analyse

Overgangen fra videregående skole og til høgskole og universitet er for mange svært utfordrende, ettersom dette nivået har høye krav til god faglig forståelse og kritisk vurdering av pensum. I faget bedriftsøkonomisk analyse skal studenten kunne forklare begreper og gjennomføre analyser knyttet til regnskap og budsjettering, kostnads- og inntektsanalyse, samt driftsregnskapsmodeller og kalkyler. Dette innebærer forståelse av økonomifaglige termer som resultatregnskap, balanse, likviditets budsjett, kostnader og avviksanalyse. Våre privatlærere har selv toppkarakterer i faget, og kan hjelpe eleven med arbeidskrav og forberedelser underveis fram mot eksamen.

Grunnleggende kunnskap om bedriftens økonomi er kritisk for at ansatte skal kunne ha forståelse av bedriftens eksistens og grunnlag for å fatte viktige beslutninger. Formålet med faget er at studenten skal kunne oppnå kunnskap og ferdigheter om viktige begreper i bedriftsøkonomi, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kunne forklare resultater på en anvendelig og god måte. Dette setter krav til at eleven skal kunne stille kritiske spørsmål, reflektere over og diskutere ulike bedriftsøkonomiske problemstillinger.

Kurs i bedriftsøkonomisk analyse tilbys ved flere av landets høgskoler og universiteter, både som valgfag og som en integrert del av bachelorløp i ulike økonomiutdanninger. Faget har norsk undervisningsspråk og krever ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Ved hjelp av personlig tilpasset undervisning hos oss vil du få en god og faglig forståelse for de mest sentrale prinsippene i økonomifaget.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i Bedriftsøkonomisk analyse.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.