Privatundervisning og leksehjelp

Privatundervisningen tilbyr både undervisning med oppmøte og digital undervisning i alle fag på grunnskolen og videregående skole. Er du privatist har vi egne pakker spesialdesignet for at du skal mestre eksamen, og vi tilbyr også de fleste innføringsemner på høgskole/universitet.

Les mer og finn ditt fag under!