Mange unge synes at skolen er et slit, og press og stress går utover motivasjon og prestasjon. Har du mistet motivasjonen? Leksehjelp fra privatlærere kan bidra til at du opplever mestring og får tilbake gleden ved skolearbeid igjen.

Å være ung i dag er ikke lett. Kanskje har du både jobb og hobbyer ved siden av skolen, og å være sosial med venner oppleves som viktigere enn å gjøre lekser. Synes du skolen er et slit i blant? Det er ikke uvanlig.

Kanskje kan det hjelpe å få veiledning fra en privatlærer Da kan du få leksehjelp, samtidig som du gode råd og støtte til å organisere alle oppgaver og frister. Underviserne er toppstudenter innen sine fagområder, og vet hvordan man skal prioritere for å rekke alt og samtidig produsere kvalitet.

Pliktoppfyllende ungdom

Ungdata melder at ungdom i dag er mer pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen tiår siden. Allikevel er det en del som har et dårlig forhold til skolen, noe som kan gi utslag i skulking, dårligere psykisk helse og ikke minst dårligere prestasjoner på skolen.

Innføringen av fraværsgrensa i videregående skole satte i gang en stor diskusjon om hvordan unge opplever skole, karakterer og press i tillegg til alt annet som hører ungdomstiden til.

Mange mener det er andre ting enn skulk som gir noen høyt fravær. Kanskje er du inne i en periode med lite motivasjon, eller du har ikke kjent på følelsen av mestring på en stund? Eller er du utslitt av krav til karakterer og gode prestasjoner?

Hvis du er lite motivert, har mistet oversikten, eller bare trenger å få litt veiledning av noen som vet hvordan du har det, kan privatundervisning være en løsning. Underviserne er unge studenter som selv har vært gjennom karakterpress og arbeid med egen motivasjon.

Mestring gir overskudd

Uansett om du er skolelei eller pliktoppfyllende, alle kan oppleve at lekser er et slit. Hvis du er sliten eller ikke har opplevd mestring ved skolearbeidet på en stund skal det mye til for å ha lyst til å sette seg ned med lekser når det er så mye annet som heller frister.

Med struktur og motivasjon kommer også mestringsfølelsen og gleden ved å se at arbeidet du legger ned gir resultater. Mestring gir overskudd og et ønske om å gjøre det bra også neste gang, og kanskje du ikke lenger føler du trenger å være borte fra skolen.

Kontakt oss her for å få mer informasjon om privatundervisning.