Undervisning i de største byene i Norge

  • Per dags dato finner du undervisere i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Kristiansand og Ås. Dersom du ikke bor i en av disse byene kan vi hjelpe deg med en-til-en undervisning over nett.Les mer om fjernundervisning eller byen din under!

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.