Privatundervisning
i tysk

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Både i grunnskolen og på videregående kan du velge tysk som fremmedspråk. Tysk er veldig anvendelig, men grammatikken spesielt kan være utfordrende å lære. Våre privatlærere har gjerne tysk som morsmål, eller så har toppkarakterer selv i faget fra grunnskole/videregående. Privatlærerne hjelper deg med å få en grundig forståelse for språket og kulturen, samtidig som du kan jobbe deg mot bedre resultater.

Vi tilbyr privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i tysk.

Vi kan hjelpe med:

Tysk 1

Tysk 1 kan du ta både på ungdomsskolen og videregående. På ungdomsskolen går faget over alle tre år, mens det på videregående tilbys på VG1. Elever som tar tysk kan bli trukket opp til eksamen i faget, og da kan du få mye ut av eksamensrettet undervisning fra en av våre dyktige privatlærere.

Tysk 2

Tysk 2 er videreføringen av Tysk 1, og tilbys på videregående skole. Her er nivået høyere, og det er mer muntlig aktivitet enn i Tysk 1. Elever som tar Tysk 2 kan bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Med tips og triks fra våre dyktige privatlærere kan både faget i seg selv og eksamen oppleves både interessant og lærerikt.

Tysk 3

Har du fullført Tysk 2 kan du ta Tysk 3 som et fordypningsfag. Her er nivået enda høyere, og faget er gjerne en introduksjon til videre språkstudier ved høyere utdanning. Som en del av undervisningen har man gjerne språkreiser til tysktalende land – det legges ekstra vekt på muntlige ferdigheter her. Med privatundervisning får du trent både dine skriftlige og muntlige kunnskaper i språket, og er klar for eksamen i begge disipliner.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.