Privatundervisning i spansk

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Du kan velge spansk som fremmedspråk både i grunnskolen og på videregående skole. Spansk er et veldig anvendelig språk, men kan være utfordrende å lære. Våre privatlærere har enten spansk som morsmål, eller har toppkarakterer selv i faget fra grunnskole/videregående. Våre privatlærere hjelper deg med å få skikkelig forståelse for språket og kulturen, samtidig som du kan jobbe deg mot bedre resultater.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i spansk.

Vi kan hjelpe med:

Spansk 1

Du kan ta Spansk 1 både på ungdomsskolen og videregående. På ungdomsskolen går faget over alle tre år, mens det på videregående tilbys på VG1. Spansk 1 tar for seg de grunnleggende delene av språket. Elever som tar spansk kan bli trukket opp til eksamen i faget, og da kan det være nyttig med eksamensrettet undervisning fra en av våre dyktige privatlærere.

Spansk 2

Spansk 2 er videreføringen av Spansk 1, og tilbys på videregående skole. Her er nivået høyere, og det er mer muntlig aktivitet enn i Spansk 1. Elever som tar Spansk 2 kan bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Med veiledning og undervisning fra en av våre dyktige privatlærere kan både faget i seg selv og eksamen oppleves både interessant og lærerikt.

Spansk 3

Har du fullført Spansk 2 kan du ta Spansk 3 som et fordypningsfag. Her er nivået svært høyt, og faget er gjerne en introduksjon til videre språkstudier ved høyere utdanning. Som en del av undervisningen har man gjerne språkreiser til spansktalende land – muntlig aktivitet er et nøkkelement her. Med privatundervisning får du trent både dine skriftlige og muntlige kunnskaper i språket, og er klar for eksamen i begge disipliner.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.