Privatundervisning
i fransk

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Du kan velge fransk som fremmedspråk både i grunnskolen og på videregående skole. Fransk kan være et utfordrende språk å lære, og eksamensresultater viser at mange sliter med å få gode karakterer i faget. Våre privatlærere har enten fransk som morsmål, eller har toppkarakterer selv i faget fra grunnskole/videregående. Privatundervisning hjelper deg med å få skikkelig forståelse for språket og kulturen, samtidig som du kan jobbe deg mot bedre resultater.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i fransk.

Vi kan hjelpe med:

Fransk 1

Du kan ta Fransk 1 både på ungdomsskolen og videregående. På ungdomsskolen går faget over alle tre år, mens det på videregående tilbys på VG1. Elever som tar fransk kan bli trukket opp til eksamen i faget, og da kan det være lønnsomt med eksamensrettet undervisning fra en av våre dyktige privatlærere.

Fransk 2

Fransk 2 er videreføringen av Fransk 1, og tilbys på videregående skole. Elever som tar Fransk 2 kan bli trukket opp til både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Med veiledning og undervisning fra en av våre dyktige privatlærere kan både faget i seg selv og eksamen bli mindre skummelt, og heller spennende og lærerikt.

Fransk 3

Har du fullført Fransk 2 kan du ta Fransk 3 som et fordypningsfag. Her er nivået svært høyt, og faget er gjerne en introduksjon til videre språkstudier ved høyere utdanning. Som en del av undervisningen har man gjerne språkreiser til fransktalende land – muntlig aktivitet er et nøkkelement her. Med privatundervisning får du trent både dine skriftlige og muntlige kunnskaper i språket, og er klar for eksamen i begge disipliner.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.