Privatundervisning i Engelsk

  • Trenger du hjelp til å lære å snakke og skrive på engelsk?
  • Med en privatlærer får du skreddersydd opplæring, uansett hvilket nivå du er på i faget.
  • Engelsk har man til og med 1.klasse på videregående. Få hjelp av en privatlærer til å mestre faget i dag.

Privatlærere

Vi kan hjelpe med:

Engelsk på grunnskolen

1.-2. trinn

Engelskundervisningen starter allerede tidlig på barneskolen. Etter å ha fullført andre klasse skal eleven blant annet kunne hilse og svare på enkle spørsmål, gi eksempler på situasjoner hvor det er nyttig å kunne engelsk, og forstå enkle instruksjoner. Ved å jobbe med engelsk allerede på dette trinnet legger man et godt grunnlag for videre læring.

3.-4. trinn

Etter fullført fjerde klasse skal elevene kunne delta i dagligdagse samtaler og skrive korte tekster på engelsk. Det er viktig å trene på muntlig aktivitet for å bli flink i engelsk – akkurat som i alle andre språk. Våre privatlærere er flinke til å finne på kreative og morsomme måter å bruke språket i praksis på, slik at eleven lærer enda mer!

Engelsk på grunnskolen

5.-7. trinn

Når elevene har fullført syvende trinn skal de kunne ha lengre samtaler om kjente ting og kunne skrive sammenhengende saktekster på engelsk. Mange opplever dette som utfordrende og uvant, men våre erfarne privatlærere vet akkurat hvordan de skal inspirere og motivere eleven.

8.-10. trinn

Noen kan oppleve at overgangen fra barneskole til ungdomsskole er utfordrende, både med høyere faglig nivå, og bruken av karakterer. De skal beherske muntlige presentasjoner og samtaler, og kunne skrive skjønnlitterære tekster på engelsk. Med personlig tilpasset privatundervisning kan denne overgangen føles litt enklere.

Engelsk på videregående skole

VG1

Elever som går studiespesialiserende program på videregående har engelsk i VG1. Her skal de kunne avansert grammatikk, de skal kunne skrive tekster med et bredt ordforråd, og kunne holde presentasjoner om kultur fra forskjellige engelsktalende land. Våre privatlærere vet hva som kreves, og hjelper deg gjerne gjennom semesteret med oppgaver og presentasjoner, før de forbereder deg til avsluttende eksamen.

Engelsk på videregående skole

VG2

Går du yrkesfag? Da har du engelsk i VG2. Her skal du kunne skrive tekster med avansert grammatikk og et bredt ordforråd, og holde muntlige presentasjoner om kultur fra forskjellige engelsktalende land. Uansett om du trenger hjelp gjennom hele semesteret eller bare rett før eksamen – våre privatlærere vet hva som kreves og lager et opplegg spesielt tilpasset deg.

Engelsk er et internasjonalt språk, og er hovedspråket til omkring 350 millioner mennesker i verden. Engelsk er implementert i alt fra film, litteratur og sang, til nyheter, handel, vitenskap og teknologi. Gjennom mange av disse bruksområdene har flere engelske ord og uttrykk funnet veien til vårt eget språk og blitt en del av vår daglige tale. Derfor blir det stadig viktigere med gode engelskkunnskaper i dagens samfunn. Språket har en sterk plass i både arbeid og studier, og det gjenspeiles i betydningen faget har i norsk skole.

Engelsk er en del av grunnopplæringen i skolen, og med privatundervisning fra våre dyktige privatlærere har du de beste mulighetene til å beherske språket og bli så god som overhode mulig.

 

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i engelsk.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.