Privatundervisning
i samfunnsfag

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

Samfunnsfag er et fag som følger oss gjennom hele skolegangen, fra barneskole til og med videregående. Sentralt i faget er forståelse for menneskerettigheter, demokrati, samfunnets verdier og likestilling. Dette er store temaer som kan være vanskelig å få helt grep om, men gjennom privatundervisning kan eleven få økt forståelsen og kunnskapen sin i faget.

Våre privatlærere er faglig sterke og engasjerte studenter, som vet hvordan de skal motivere elever og hjelpe dem til å få fram potensialet sitt i ethvert fag.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i samfunnsfag.

Vi kan hjelpe med:

Samfunnsfag på grunnskolen

I grunnskolen er samfunnsfag et fag som inneholder flere temaer – både samfunnskunnskap, geografi og historie. Etter endt grunnskole skal eleven blant annet kunne stille kritiske spørsmål om forhold i samfunnet, bruke statistiske kilder, og vite hvordan interesser og ideologi påvirker hva hver enkelt opplever som sant.

Samfunnsfag på videregående

På videregående skal du gjennom temaer som politikk og demokrati, og arbeids- og næringsliv. Du skal kunne definere begrepet kultur og drøfte verdien av likestilling. Uansett om du synes faget er spennende eller kjedelig – våre privatlærere er svært dyktige og engasjerte, og legger opp undervisningen tilpasset deg og dine behov.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.