Privatundervisning
i KRLE

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Få et skreddersydd opplegg med en dyktig underviser

KRLE – eller Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk – er et fag du har gjennom hele grunnskolen.

I dagens samfunn er viktig å ha kunnskap om forskjellige mennesker, kulturer, religioner og livssyn, og hvilke etiske problemstillinger en kan bli stilt overfor. Våre dyktige privatlærere har god kunnskap i faget, og ikke minst god formidlingsevne. De vet akkurat hva som skal til for å gjøre faget spennende og engasjerende!

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i KRLE.

Vi kan hjelpe med:

KRLE 1-7 klasse

På barnetrinnet tar KRLE for seg grunntrekkene i alle de store religionene, og går også gjennom temaene livssyn og filosofi og etikk. Dette kan være både utfordrende og spennende temaer, og ved hjelp av en av våre reflekterte privatlærere kan eleven få enda bedre innsikt i faget.

KRLE 8-10 klasse

På ungdomsskolen skal eleven kunne hovedtrekkene i verdensreligionene, beskrive ulike livssyn, og kunne fortelle om kristendommens historie i Norge. Uansett om du synes faget er kjedelig, morsomt eller vanskelig – våre privatlærere har lang erfaring med undervisning og er klare til å hjelpe deg!

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter enhver undervisningspakke med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet kan bli best mulig.