Dette er den aller mest kjente læresetningen innen matematikken. Sjansen er stor for at du har hørt navnet Pytagoras mange ganger, kanskje selv om du ikke kan selve læresetningen. Så hva er den egentlig? Og hva kan vi bruke den til?

Pytagoras var en gresk matematiker som grunnla en slags filosofisk og religiøs skole hvor medlemmene mente tall var nøkkelen til å forstå verden og universet. Om de var på sporet av noe eller ikke er en helt annen diskusjon, men Pytagoras’ læresetning er fortsatt en sentral del av geometrien vi bruker i dag.

Vi bruker Pytagoras’ læresetning når vi jobber med rettvinklede trekanter. Læresetningen sier at i en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen.

Hva betyr egentlig dette? Hva er en katet og hva er hypotenusen? Først trenger vi en rettvinklet trekant. I denne trekanten vil det være to korte sider, og én lang. De to korte siden er kateter, og den ene lange siden er hypotenusen.

Vi kan bruke læresetningen til å finne lengden på hypotenusen, eller til å finne lengdene til katetene. Det avhenger av hvilke lengder vi faktisk har fått oppgitt. Under kan du se privatlærer Morten forklare hvordan vi bruker Pytagoras’ læresetning, hva du må tenke på når du bruker den, og hvordan du finner hypotenusen i den aktuelle trekanten.