Synes du det er vanskelig å henge med i matteleksene til barnet ditt? For mange foreldre er det mange år siden de har vært borti begrepene ungdomsskoleeleven holder på med nå. Her finner du en liste over mye brukte begreper, og videoer som forklarer noen av dem.

Pytagoras. Kongruente former. 2. kvadratsetning. Du har hørt om de før, men hva dette egentlig er for noe ligger kanskje langt bak i minnet for mange foreldre. Hva gjør du når 10. klassingen kommer hjem fra skolen og ber om hjelp til matteleksene?

 

Frisk opp minnet

Føler du at du ikke strekker helt til? Det er helt normalt. Hjemmeleksene blir mer og mer kompliserte, og mer og mer spesifikke. Har du ikke vært borti temaet siden du selv gikk på skolen er det ikke rart det føles litt fremmed og skummelt.

Hvis du virkelig ikke kan bidra med hjelp til barnet ditt, eller føler barnet ditt trenger mer hjelp enn du har å gi, så kan privatundervisning være en god løsning. Da vil barnet ditt få tett oppfølging av noen som virkelig kan faget, og som selv har hatt det for kort tid siden.

Ønsker du å gi så mye hjelp som mulig, men bare må friske opp litt i hukommelsen så kan du ta en titt på begrepene her. Dette er noen av temaene 10. klassingen har vært innom, og som en god del hjemmelekser vil bestå av:

 

ALGEBRA

De fleste husker at algebra har noe med bokstaver å gjøre. Kort forklart handler algebra om strukturer, relasjoner og kvantiteter. Bokstavsymbolene (variable) bruker vi i stedet for tall – for eksempel a, b, x eller y.

 

KVADRATSETNINGENE

Det finnes tre kvadratsetninger, og disse er huskeregler innen matematikken De er spesielt nyttige når man jobber med andregradsligninger. 

Her kan du se privatlærer Morten forklare de tre kvadratsetningene

 

LIGNINGER

En ligning er et matematisk utsagn som sier at det som står på hver side av likhetstegnet er det samme. I ligninger bruker vi bokstaver som ukjente, og målet er å finne ut av hva denne ukjente er. For eksempel er 14 + x = 20  en ligning, der   x = 6.

Her kan du se privatlærer Morten forklare ligninger

 

GEOMETRI

Geometri handler om romstørrelser – punkter, linjer, kurver, flater og legemer, og deres beliggenhet, form og størrelse. Mange har et forhold til geometri, det har ikke gått helt i glemmeboken. Men innenfor geometrien finnes det noen begreper som kanskje trenger oppfriskning:

AREAL

Areal er målet for hvor stor overflate en figur dekker. Kvadratmeter og kvadratcentimeter er noen måleenheter for areal.

OMKRETS

Omkrets måler hvor langt det er rundt en figur langs sidekantene til figuren. Omkrets er et mål for lengde og måles som regel i meter, centimeter eller lignende.

OVERFLATE

Overflaten av en romfigur (som for eksempel en sylinder) regnes ut fra summen av flatene (arealene) som utgjør figuren.

VOLUM

Volum er resultatet av målt bredde, lengde og høyde av en romfigur, som for eksempel en terning.

KONGRUENTE FIGURER

Kongruens brukes i geometri om figurer som har parvis like sider og vinkler. To figurer er kongruente når de har lik form og størrelse.

 

PYTAGORAS

Pytagoras læresetning handler om rettvinklede trekanter. Hypotenusen er den lengste siden i trekanten, og er på motsatt side av den rette vinkelen. Katetene er de to resterende sidene i trekanten.

Hypotenusen kan bli funnet ved hjelp av Pytagoras læresetning.

Her kan du se privatlærer Morten forklare og vise Pytagoras læresetning