Results

Gratulerer, du besto!

Desverre, her må det leses litt mer!

#1. Den cubanske revolusjonen førte til fremveksten av hvilken diktator?

#2. Hvilket kontinent ble rammet av svartedauden på 1300-tallet?

#3. «The Reign of Terror» var en periode fra hvilken store sosiale og politiske hendelse?

#4. Hvem var Storbritannias første kvinnelige statsminister?

#5. Hvilken verdensmakt sendte det første mennesket ut i verdensrommet?

#6. Hvem er den historiske lederen som sies å ha vært ansvarlig for dødsfallene til et sted mellom 10 og 70 millioner mennesker?

#7. Hvem malte «Mona Lisa» og «The Last Supper»?

#8. Når sank Titanic?

#9. Hva kaller vi perioden i tidsrommet år 800-1000?

#10. Når startet 2. verdenskrig i Norge?

#11. Hvilke to land kjempet i hundreårskrigen?

#12. I hvilket land ble Adolf Hitler født?

#13. Den kalde krigen var mellom USA og hvilken annen verdensmakt?

#14. Når startet første verdenskrig?

Ferdig