Resultat

Gratulerer, du besto!

Desverre, her må det leses litt mer!

#1 Når startet 2. verdenskrig i Norge?

#2 Den kalde krigen var mellom USA og hvilken annen verdensmakt?

#3 Hvem var Storbritannias første kvinnelige statsminister?

#4 Den cubanske revolusjonen førte til fremveksten av hvilken diktator?

#5 Når startet første verdenskrig?

#6 I hvilket land ble Adolf Hitler født?

#7 Hvem er den historiske lederen som sies å ha vært ansvarlig for dødsfallene til et sted mellom 10 og 70 millioner mennesker?

#8 Hvilke to land kjempet i hundreårskrigen?

#9 Hva kaller vi perioden i tidsrommet år 800-1000?

#10 Hvilket kontinent ble rammet av svartedauden på 1300-tallet?

#11 «The Reign of Terror» var en periode fra hvilken store sosiale og politiske hendelse?

#12 Hvilken verdensmakt sendte det første mennesket ut i verdensrommet?

#13 Hvem malte «Mona Lisa» og «The Last Supper»?

#14 Når sank Titanic?

Ferdig