Tre eksempler på god studieteknikk – slik mestrer du skolehverdagen

Den vanskeligste delen av et fag er ikke selve faget, men lesingen som kreves for å få en god forståelse for faget. Mange elever sliter med å utvikle gode studieteknikker og de ender ofte opp med å pugge til prøver. Som elev på videregående har jeg forstått viktigheten av å finne en studieteknikk som passer meg og derfor skal jeg dele tre tips som kan hjelpe deg å mestre skolehverdagen. Disse studieteknikkene vil sørge for at du som elev klarer å utvikle gode teknikker som kan hjelpe deg både i skole- og arbeidslivet.

 

Tips 1: Det første og kanskje viktigste tipset er å forstå sin egen studierytme for å kunne ta til seg så mye kunnskap som mulig. Som elev er det kun du som vet hva som passer best for deg. Foretrekker du å jobbe i grupper eller individuelt, når på døgnet passer det for deg og hvor ønsker du å jobbe?

Tips 2: Ta notater enten mens du leser eller etter. Det er viktig å bruke egne ord når du tar notater først og fremst for å kunne huske stoffet bedre, men du kan også se på dette som en liten ”test”. Hvor mye av det du har lest er det du husker og kan gjenfortelle? Er det noe du ikke forstår kan du se på konteksten i teksten og prøve å finne det ut eller du kan søke på nettet.

NB; pass på at du bruker en troverdig kilde.

Eksempler på gode kilder:

  1. https://snl.no
  2. https://NAOB.no
  3. https://ndla.no

Tips 3: Ikke vær redd for det du ikke kan, ikke gi opp selv om det er mye å lære og ikke sammenlign deg selv med andre. Stol på at du kan nå alle dine mål og fokuser på deg og din læring. Finn alltid nye måter å motivere deg selv på deg og forbered deg så godt du kan. Følger du tips 1 og 2 er det ingen grunn til å miste tilliten til kunnskapen du har.