Vi bruker alle forskjellige metoder for å komme i riktig modus for å kunne studere effektivt. Enten det er å rydde pulten, trakte ny og fersk kaffe, eller velge riktig musikk – alle disse elementene er med på å avgjøre hvor effektiv du er.

Hva har musikkvalget ditt å si for konsentrasjonen?

Du setter deg ned etter skoletid – kanskje er det tid for å lese til eksamen som snart kommer. Bøkene ligger klare og oppslått på rett side, du har funnet en ny, uskrevet side i notatboken, og du er nede på den siste markeringstusjen som ikke har tørket ut iløpet av semesteret. Du tar på deg headsettet og finner fram til din vanlige studiemusikk. Nå skal det jobbes effektivt!

Tilpasset undervisning

Noen ganger kan vi jobbe og jobbe med skolearbeid, og allikevel føle at vi ikke kommer noen vei. Kanskje har du kjent på samme følelsen? Da er det en mulighet for at du rett og slett ikke studerer på en måte som fungerer for deg, eller kanskje du ikke har forstått hva faget egentlig handler om.

I blant trenger man hjelp for å finne essensen i faget, og finne ut av hvordan man lærer seg stoff på en måte som fungerer best for deg. Det kan privatundervisning hjelpe deg med. Gjennom slik undervisning får du hjelp som er tilpasset deg, dine behov og dine forutsetninger. En privatlærer har selv vært gjennom faget du sliter med, og vet hva som skal til for å lære deg på best mulig måte.

Finn ditt miljø

Kanskje har du funnet studiemåten som fungerer for deg? Vi er alle forskjellige – noen trenger å gjøre faget praktisk, noen må tegne figurer, og andre vil diskutere stoffet med venner eller lærere. Videre trives vi i forskjellige miljøer – enten det er på et sted med andre elever eller studenter, helt alene, med litt rot eller med en helt strøken pult.

Og du har kanskje funnet ut at du trenger litt bakgrunnsstøy for å konsentrere deg best mulig. Men vet du hva musikken du hører på gjør med læringen din? Og hva slags type musikk er egentlig mest effektiv å høre på når du studerer?

Bakgrunnstøy

Småprating på radioen, partymusikk på Spotify, eller kanskje klassisk musikk på den gamle LP-spilleren til bestefar. Vi bruker forskjellige medier, og vi hører på forskjellig bakgrunnsstøy. Har du egentlig tenkt noe over hva musikken eller pratingen gjør med konsentrasjonen din?

Det er liten tvil om at musikk setter i gang følelser hos oss. Riktig musikk kan gjøre oss glade, avslappet, triste eller i fyr og flamme. Vi hører også på ulik musikk avhengig av hva slags humør vi allerede er i. Dersom du er trist en dag, hører du da på musikk fra det glade 80-tall? Eller musikk som understøtter det humøret du allerede er i?

Melodisk konsentrasjon

Det har blitt forsket mye på hva musikk gjør med konsentrasjonen vår. Det er ganske klart at med forskjellige preferanser innen forskjellige musikksjangre så vil det variere veldig hva slags type musikk man bør høre på når man studerer.

Det som er ganske gjennomgående er at ren musikk – uten tekst – er å foretrekke når man skal konsentrere seg skikkelig. Hjernen blir forvirret når den skal jobbe med én type språk – enten det er spansk eller matematikk eller noe annet – på arket foran deg, mens den hører på en tekst i en sang og prøver å tyde og tolke denne.

Om du velger å høre på klassisk pianospilling, norsk folkemusikk eller elektronika handler selvfølgelig om din egen smak og hvilket humør du ønsker å være i når du studerer. Men om du virkelig vil konsentrere deg – sørg for å ikke ha tekst i musikken du velger.