Synes du nynorsk er kjipt? Nynorsk er et fag mange har både sterke meninger om og følelser knyttet til. Uansett om du elsker eller hater faget så er det noe du enn så lenge må gjennom, så hvordan gjør du det beste ut av det?

Få fag er så omdiskutert og debattert som nynorskopplæring i skolen. Er det bortkastet tid? Gammeldags? Eller får man faktisk noe viktig ut av undervisningen? Kanskje har du nynorsk som hovedmål og bokmål som sidemål og synes bokmål er bortkastet?

Nå har det seg sånn at  vi har to målformer i Norge, og begge skal læres bort i skolen. Enn så lenge må du altså gjennom både bokmål og nynorsk, uavhengig av hvilken målform du opprinnelig har. Finnes det faktisk fordeler knyttet til å lære begge målformene?

Flerpråklighet

Det er flere forleder knyttet til det å kunne flere språk. Her i Norge er vi så heldige at vi praktisk talt vokser opp med å kunne to språk uansett hvem vi er og hvor vi bor – og da snakker vi ikke om norsk og engelsk. Selv om bokmål og nynorsk er veldig likt er det fortsatt to forskjellige språksystemer. Det betyr at du får mange av de samme fordelene ut av å kunne begge målformene som du får ut av å kunne for eksempel fransk.

Fordeler

Mennesker som kan flere språk hevder seg i flere fag. Visste du at flerspråklige presterer bedre også i matte? Forskning viser også at flerspråklige individer er smartere generelt, mer kreative og har enklere for å oppfatte hva som blir sagt.

Og det stopper ikke her – flerspråklige er også flinkere til å løse konflikter. Det kan være fordi de generelt er flinkere til å løse problemer, både mellom mennesker og når det kommer til fag som for eksempel i matematikk.

Bruk nynorsk daglig

De som bruker nynorsk som hovedmål blir daglig eksponert for bokmål gjennom TV, radio, aviser, bøker og selv skilting langs veien. De som har bokmål som hovedmål må jobbe litt mer for å lære seg nynorsk like godt, da det ikke er rundt dem i hverdagen på samme måte.

Det finnes enkle grep du kan gjøre for å lettere lære nynorsk – og som kan gi utslag på karakteren din i nynorskfaget og kanskje også i andre fag.

Sett språkinnstillingene dine på sosiale medier til nynorsk. Du legger nesten ikke merke til endringen, men du eksponeres for dagligdagse ord hele tiden. Videre bør du aktivt oppsøke bøker, nyhetsartikler og lignende på nynorsk. Det kan kanskje oppleves litt tungt i starten, men sånn er det med alle nye språk.

Dess mer du eksponeres for det i dagliglivet jo enklere gjør du det for deg selv. Du lærer ord og bøyninger uten å tenke over det, mye på samme måte som når du ser filmer og serier på engelsk uten å tekste på norsk.

Og dropp å krysse over ”nynorsk” på ordlista til fordel for ”spynorsk”. Det ble gammelt for 20 år siden, og nynorsken har ikke blitt borte fra skolen ennå. Med positiv innstilling blir faget mye enklere – i hvert fall når du tenker på alle de andre fordelene du får utenom det å kunne to målformer. Lykke til!

Trenger du hjelp med noen fag eller emner? Ta kontakt med oss i dag her eller skriv til oss på Facebook her