«Det første som slo meg da jeg begynte å jobbe som privatlærer, og det som gjør at jeg synes denne jobben er så givende, var hvor variert arbeidet var.»

Skrevet av Sindre A.
Juli 2019

Elevene som kommer til oss har mange forskjellige bakgrunner. Noen er ute etter å forbedre en karakter, andre vil oppnå gyldig vitnemål, og enkelte kontakter oss simpelthen for å fordype seg i et fag av ren og skjær nysgjerrighet. Uansett hvilket fag du underviser, vil hver eneste elev du underviser være unik, med sine egne talenter, interesser og mål. Disse egenskapene kommer dessverre ikke alltid til sin rett i et klasserom.
Det er her vi som privatlærere kan spille en viktig rolle.

Gleden med å være privatlærer

Utfordringen, men også den store gleden med denne jobben, er nemlig å kunne finne fram til en læringsmetode som virker for den individuelle elev, og som tar i betraktning deres særpreg. I timene våre kan man sitte og se elevenes mentale hjul arbeide, før det plutselig sier klikk, og du ser det går et lys opp for dem. Noe som før har virket uforståelig kan plutselig oppleves som lett, eller til og med morsomt! Det er en opplevelse som alle undervisere brenner for, og i denne jobben kan man se det skje hele tiden.

I jobben som privatunderviser vil du komme nær på den enkelte elev, og av og til også familiene deres. Du vil derfor ofte få innsikt i problemer som ikke bare er rent faglige. Mange elever trenger litt ekstra hjelp fordi de sliter med stress, prestasjonsangst, nervøsitet på eksamen, eller fordi de tviler på egne evner. Vår oppgave er derfor ikke bare å formidle kunnskap, men også få elevene til å bli sikrere på sine egne evner, og for å gi eleven læringslyst, læringsstrategier og mestringsfølelse. Det medbringer et stort ansvar, men er også noe av det som er givende med denne jobben. Å være privatlærer er derfor i like stor grad et sosialt arbeid som et faglig arbeid. Vi jobber først og fremst med mennesker, ikke med fag. Elevene er ikke passive beholdere som skal fylles med kunnskap, men personer vi skal danne trygge relasjoner med.

En givende jobb

Å kunne arbeide med elever én-til-én er det som gjør denne jobben så effektiv for elevene, og så givende for oss undervisere. Du kan gi dem den oppmerksomheten og den oppfølgingen de fortjener, og det er utrolig hvor lite som skal til før man får et gjennombrudd. Det har kanskje vært et vanskelig konsept, en uforståelig lyd, et kinkig verb, eller bare en eller annen misforståelse som har blokkert læring for eleven. Det kan hende at eleven av forskjellige grunner ikke klarer seg så bra i vanlig klasseroms-undervisning, eller ikke får den nødvendige oppmuntringen og støtten.

Når man endelig kan sette seg ned med et problem og snakke ansikt til ansikt, så er det fort noe som løsner. Slik kan vi gi elever en ny sjanse til å lære, og ikke minst, gi dem en sjanse til å oppleve læring som noe spennende og morsomt. Og det er det som gjør denne jobben fantastisk.