Intervju med Rasmus H.

Privatlærer i Privatundervisningen
April 2019


Rasmus H.

Vil DU bli privatlærer? Søk her

Rasmus har jobbet som privatlærer i Privatundervisningen i ett og et halvt år, og underviste i matematikk, økonomi og spansk. Rasmus sier han trivdes svært godt i rollen som privatlærer og mener det beste med jobben er å bidra til mestringsfølelse. 

-Det beste med å være privatlærer er å bidra til at eleven, som i utgangspunktet tenkte at alt var umulig, oppnår mestringsfølelse. Det er veldig givende å se at når vi knytter bånd og oppnår gjensidig tillit, så lykkes vi sammen. 

Rasmus har undervist samme eleven i alt fra et par måneder til et og et halvt år. Han mener nøkkelen til suksess er å tilpasse undervisningen best mulig til hver enkelt elev, og bruker derfor kartleggingsmøtene til å bli godt kjent med eleven. 

-Under kartleggingsmøtet forsøker jeg å bli godt kjent med eleven og dens interessert. Jeg tror det er viktig for begge parter at vi blir godt kjent i starten. På den måten kan jeg forsøke å tilpasse undervisningen, mens det er viktig at eleven blir kjent med meg, slik at de stoler på at jeg kan hjelpe dem. 

Han påpeker at han også bruker kartleggingsmøtene til å avklare hva eleven er god på og hva den syntes er vanskelig. 

-Deretter forsøker jeg å planlegge timene rundt det jeg finner her. Det er nettopp derfor undervisningen varierer ganske mye fra elev til elev. 

Det mest utfordrende med jobben mener han er å finne ut hva som passer den enkelte elev.   

-I en undervisningstime er det viktig å forsøke å forklare ting tydelig, og hvis eleven sliter med å forstå, så må man finne en annen måte og forklare det på – helt til eleven forstår. Dette gjør at jeg må være fleksibel. 

Morsomt å se at elevene er stolte

Rasmus trivdes godt som privatlærer fordi han syns det var givende å se mestringsfølelse hos elevene, og at de etterhvert har glede av faget. 

-Det er sinnsykt gøy når eleven er stolte av noe de har mestret siden sist. De er ofte stolte av gode resultater på en prøve, men de kan også være stolte over å ha deltatt med noe nyttig i timen. Sånne øyeblikk gjør jobben veldig morsom. 

Slike tilbakemeldinger bekrefter også at Rasmus har klart å gjøre en forskjell.

-Det gjør meg så klart veldig glad og motiverer til å fortsette. 

Videre legger han til at jobben er verdifull nettopp fordi han får møte så mange nye mennesker. 

-Jobben gir også erfaring med å prate med mennesker og knytte bånd, så vel som å presentere og sette seg inn i akademisk stoff. 

Vil DU bli privatlærer? Søk her
Trenger du hjelp med noen fag eller emner? Ta kontakt med oss i dag her