Nesten 40 prosent av elever på ungdomstrinnet har karakteren 1 eller 2 i matte. Mange er redd for matten, og unngår å gjøre det arbeidet som kreves for å forstå faget bedre. Hvordan kommer du deg over matteangsten?

Det er ikke uvanlig å være redd for matematikk. Forskning viser til at nesten 20 prosent av elevene som går ut av 10. klasse befinner seg på samme trinn i matematikk som en elev i 5. klasse. Det er ikke rart det blir skummelt å starte på videregående hvor det forventes at du kan mer.

Med et slikt utgangspunkt blir man hengende etter. Kanskje mister du troen på at du i det hele tatt vil klare å mestre matematikken, og det er vanlig å tenke at ”jeg er dum som ikke får det til.” Mestringsfølelse og selvtillit kan være avgjørende for at angsten gir slipp.

Matematikk

Tilpasset undervisning

Det kan være vanskelig for en lærer med en hel klasse å ta hensyn til å fange opp elevene med matteangst. Ideelt sett skulle du med angst hatt en lærer som fikk tilrettelagt undervisningen til deg og ditt behov, som kan senke forventningene dine og få opp motivasjonen igjen.

En privatlærer kan gi deg dette, de kan hjelpe deg med å få den grunnleggende kunnskapen på plass. De vil gi deg tips til hvordan du bør jobbe med matteoppgavene for å unngå slurvefeil, og motivere deg til å ta tak og faktisk komme deg videre i matematikken.

De som gir privatundervisning opplever ofte at elever som sliter med matematikken prøver seg på oppgaver som er for vanskelige for dem. Har du ikke den grunnleggende kunnskapen på plass blir det umulig å jobbe med mer avanserte oppgaver, og du føler at du mislykkes gang på gang.

regning på tavle

Start enkelt

Det virker kanskje for enkelt til å være sant, men en løsning er ofte å starte med oppgaver under det nivået du er på. Når du får til oppgaveløsning opplever du mestring, og med styrket selvtillit og motivasjon virker det ikke så skummelt å ta fatt på neste trinn med oppgaver. Og neste, og neste.

Når du starter med de enkle oppgavene får du også grunnkunnskapen på plass. Du lærer deg å kjenne igjen mønstre og får lagt opp fundamentet som du skal bygge videre på senere.

Du er ikke dum som ikke får det til. Og du er ikke alene. Mange sliter med de samme temaene innenfor matematikken. I disse videoene tar privatlærer Morten for seg noen av de temaene mange synes er vanskelige, og viser deg hvordan du kan løse oppgaver på en enkel måte.

Vil du lære matte med din egen privatlærer? Ta kontakt med oss i dag her